काही महत्वाचे शासकीय संकेतस्थळे
  
      राज्य शासन       केंद्र शासन
  महाराष्ट्र शासन   भारताचे राष्ट्रपती
  सामान्य प्रशासन विभाग   भारतीय संसद
  माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय   भारताचे पंतप्रधान
  कृषि विभाग   सर्वोच न्यायालय
  नगर विकास   निरनिराळ्या परीक्षेंचे निकाल
  वित्त विभाग   केंद्रीय लोकसेवा आयोग
  सार्वजनिक बांधकाम   केंद्रीय निवडणूक आयोग
  उद्दोग, उर्जा व कामगार

  रेल्वेचे वेळापत्रक

  ग्रामविकास   पासपोर्ट व विसा
  नियोजन   आयकर विभाग
  संसदीय कार्य

  भारत संचार निगम लिमिटेड

  गृहनिर्माण   भारताची जनगणना
  पाणीपुरवठा व स्वच्छता

  राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र

  वैद्दकीय शिक्षण   भारतातील जिल्हे
  आदिवासी विकास   राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
  महिला व बालविकास   राष्ट्रीय महिला आयोग
  राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसेसचे वेळापत्रक   जनसंख्या स्थिरता कोष
  नियंत्रक, दळणवळण लेखे विभाग, महाराष्ट्र   जंगल हक्क कायदा २००६
  यवतमाळ जिल्हा गॅझेटियर
  एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम