उप अभियंता, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचे कार्यालय
कार्यान्वित योजना :-
  • नियमित जल भूगर्भीय सर्वेक्षण
  • भूजलआलेख केंद्रांचे जाळे
  • पिण्याचा पाणी पुरवठा प्रमाणित करणे
  • जुन्या कुप नालीकेचे जल भंग होणे
  • संस्थानिक सर्वेक्षण कार्यक्रम
  • जल संवर्धन कार्यक्रम
  • वाळू उत्खनन सर्वेक्षण
  • शिवकालीन पाणी साठवण योजना
  • भूभौतीकीय सर्वेक्षण पद्धती