पावर ग्रीड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वर्धा-औरंगाबाद तसेच वर्धा-हैदराबाद ७६५ के.व्ही. संचरण लाईन मुळे विविध तालुक्यातील शेतक-यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन