वितरकाचे नाव संपर्क क्र.
(एचपीसीएल)  मे. सी.बी. मोर गॅस एजन्सी, जाजू चौक, मेन लाईन, यवतमाळ (07232-244308)
(एचपीसीएल)  मे. स्वामी गॅस एजन्सी, तिवारी चौक, अवधूतवाडी, यवतमाळ (07232-244046)
(एचपीसीएल)  श्री. दत्त गॅस एजन्सी, एस.बी.आई. वडगाव शाखे जवळ, आर्णी रोड, यवतमाळ (07232-254663)
(एचपीसीएल)  मे. बॉम्बेवाला गॅस एजन्सी,डॉ. वाघ हॉस्पिटल जवळ, एस.बी.आई. चौक, यवतमाळ (07232-242164)
(आयओसी)  मे. रजनी गॅस एजन्सी, नवीन जि.प. इमारत, आर्णी रोड, यवतमाळ (07232-242393)
(आयओसी)  मे. नितीन गॅस एजन्सी, एस.टी. कार्याशाळेसमोर, आयुर्वेदिक महाविद्यालयाजवळ, यवतमाळ (07232-242393)
(बीपीएल)  मे. कारंजा गॅस एजन्सी, एस.टी. कार्याशाळेसमोर, आयुर्वेदिक महाविद्यालयाजवळ, यवतमाळ (07232-241950)
 

              मुख्यपृष्ट | रक्तपेढी | गॅस | शाळा व महाविद्यालये | वाचनालये | मनोरंजन