जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ

आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रम

 •   
 • सर्वसाधारण माहिती
 •   
  • मान्सून पूर्व तयारी करावयाच्या पूर प्रतिबंधक उपाय योजना (SOP)
  • आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (DDMP)
  • शोध व बचाव पथक (SAR Team)
  • शोध व बचाव साहित्यसामुग्री व उपकरणे (SAR Equipments)
  • साथरोग नियंत्रण कृती आराखडा
  • यात्रेच्या काळात अधिका-यांसाठी मार्गदर्शक सूचना (SOP)
  • आपत्ती कृती आराखडा (रासायनिक,जैविक,विकीरणीय,आण्विक)(CBRN Attack)
  • स्वयंसंस्थांची यादी (Response Agency)
  • जिल्ह्यातील पूरबाधित / संवेदनशील गावांचा नकाशा