महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय
  विविध शासकीय विभाग, संस्था यांना प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींचे कागदपत्रे :- आदेश / सनद   | नोंदवही
  
-
 •     जनहित याचिका १०२/२०१२ संजीव पुनलेकर व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन अंतर्गत माहिती
 •   
 •   तालुका   आदेश   नोंदवही   इतर कागदपत्रे
  यवतमाळ -
  बाभूळगाव -
  आर्णी
  दारव्हा
  नेर
  पुसद -
  दिग्रस - -
  उमरखेड -
  महागाव - -
  केळापूर
  झरी जामणी -
  घाटंजी -
  राळेगाव
  कळंब
  वणी -
  मारेगाव - -
  • तालुकानिहाय लँड बँक व नियंत्रित सत्ता प्रकार बाबत माहिती
  •   
    तालुका   लँड बँक माहिती   नियंत्रित सत्ता प्रकार
  • ░ यवतमाळ
  • ░ बाभूळगाव
  • ░ आर्णी
  • ░ दारव्हा
  • ░ नेर
  • ░ पुसद
  • ░ दिग्रस
  • ░ उमरखेड
  • ░ महागाव
  • ░ केळापूर
  • ░ झरीजामणी
  • ░ घाटंजी
  • ░ राळेगाव
  • ░ कळंब
  • ░ वणी
  • ░ मारेगाव