सार्वत्रिक निवडणूक विभाग
यवतमाळ स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक - २०१६