जिल्ह्यातील रक्तपेढ्या व त्यांचे पत्ते संपर्क क्र.
गजानन रक्तपेढी, नेहरू चौक, यवतमाळ 07232-242985
निशा रक्तपेढी, शिवाजी नगर, यवतमाळ 07232-244966
संजीवनी सेवा रक्तपेढी, सरस्वत चौक, यवतमाळ 07232-241457

              मुख्यपृष्ट | रक्तपेढी | गॅस | शाळा व महाविद्यालये | वाचनालये | मनोरंजन