चिंतामणी - कळंब येथील श्री चिंतामणीचे मंदिर भगवान गणेशाचे महत्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. विदर्भातील अष्ट विनायका पैकी हे एक देवस्थान असल्याचे मानले जाते. यवतमाळ शहरापासून अवघ्या १७ किमी अंतरावर नागपूर-तुळजापूर महामार्गावर सदर मंदिर आहे ..

ई-निविदा - जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा

सन २०१४-१५ साठी जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लीलावाकरिता ई-टेंडर व ई-ऑक्शन सूचना

लीलावाकारिता अटी व शर्ती तसेच जिल्ह्यातील रेती घाटांची यादी

दि. १/१/२००८ ची मंडळ अधिकारी संवर्गातील पदोन्नती साठीची तलाठ्यांची एकत्रित जेष्ठता सूची (जि.का.)

दि. १/१/२००८ ची मंडळ अधिकारी संवर्गातील पदोन्नती साठीची तलाठ्यांची एकत्रित जेष्ठता सूची वरील काढलेल्या आक्षेपांचे विवरणपत्र (जि.का.)

पदभरती २०१३-१४ - जिल्हा परिषद कार्यालय

जुन्या वाहनांच्या विक्री बाबतची जाहीर लिलाव सूचना (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

शेतकरी आत्महत्या - सन २००१ ते २०१३ मधील पात्र/अपात्र प्रकरणांची माहिती - (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

पदभरती २०१४ - लिपिक-टंकलेखक व तलाठी   (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

पदभरती २०१२ (लेखी परीक्षा दि. १३/१/२०१३) - नगर परिषदांतील राज्यस्तरीय संवर्गातील   पदभरती - म.रा.न.प. अभि. सेवा (संगणक) (श्रेणी-क) पदे (जिल्हा निवड समिती)

पदभरती २०१३ - लिपिक-टंकलेखक, लिपिक, वाहनचालक व   शिपाई (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

पदभरती २०१४ - लिपिक-टंकलेखक पदे (पोलीस अधीक्षक   कार्यालय)

पदभरती-२०१४ - सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ, स्वच्छता तज्ञ,   माहिती व शिक्षण संवाद तज्ञ पदे (पाणी पुरवठा व स्वच्छता   विभाग, जि.प.)

पदभरती-२०१४ - गट समन्वयक पदे, गट संसाधन केंद्रा करिता (पं.स.स्तर) कंत्राटी पद्धतीने पदभरती (जि.प. कार्यालय)

अनुकंपा धारक उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

पदभरती २०१४ - पोलीस शिपाई (पोलीस अधीक्षक   कार्यालय)

नागरिकांची सनद - (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

जिल्हा पुरवठा विभागाची माहिती   (जि. का.)

मिळकत पत्रिका

  आपला ७/१२ पहा - जिल्ह्यातील संगणकीकृत ७/१२ आता घरबसल्या इंटरनेट च्या   माध्यमातून पाहता येईल. सदर ७/१२ हा आपल्या माहिती करिता असून कोणत्याही   शासकीय अथवा अधिकृत कामा साठी नाही.

  निवडणूक विभाग

  विविध अर्ज (Forms) व इतर माहिती डाऊनलोड करा. - शा.नि. क्र. संकीर्ण   १/२०१२/ प्र.क्र.१८/ई-१ दि. ३१ मार्च २०१२ अन्वये प्रमाणीकरण व नियमन केलेले   विविध दाखले

  जिल्हा पुरवठा विभागाची माहिती

  टिपेश्वर - टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य हे उंच डोंगरवर विस्तीर्ण वृक्षराजी मध्ये वसलेले   आहे. सदर जंगलात असलेल्या टिपेश्वर..... वन्यजीव छायाचित्रे

  आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रम - वज्राघात, वीज पडणे, महापूर, रस्ते अपघात,   इमारत बांधणी, आगीपासून सुरक्षा, उष्माघात, कुत्रा चावणे, सर्पदंश, स्वाईन फ्लू,   भूकंप ...

   जिल्ह्याचे राजपत्र - महाराष्ट्र राजपत्र विभागाने संपादित केलेले यवतमाळ जिल्ह्याचे  राजपत्र हे जिल्ह्याची इतंभूत माहितीचा अधिकृत श्रोत आहे....

 

मनरेगा

एगमार्कनेट

न्यायालयीन

भारतीय डाक

महाराष्ट्र शासन

भारत की जनगणना-२०११

 दि. २९ ऑक्टोबर २०१२ पासून संकेतस्थळाला भेट देणा-यांची संख्या

 सूचना : सदर संकेतस्थळा वरील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ (महा.) यांनी प्रसिद्ध केली आहे. अधिक माहिती करिता संकेतस्थळ माहिती व्यवस्थापक : निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचेशी संपर्क साधावा.