चिंतामणी - कळंब येथील श्री चिंतामणीचे मंदिर भगवान गणेशाचे महत्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. विदर्भातील अष्ट विनायका पैकी हे एक देवस्थान असल्याचे मानले जाते. यवतमाळ शहरापासून अवघ्या १७ किमी अंतरावर नागपूर-तुळजापूर महामार्गावर सदर मंदिर आहे ..

  आपले सरकार - ऑनलाईन नागरी सेवा   आपला ७/१२ पहा
  आपली मिळकत पत्रिका पहा   ई - डिस्ट्रीक्ट / महा-ई-सेवा केंद्र
  आधार नोंदणी सेवा   मतदार यादीमध्ये नाव पहा
  न्यायालयीन प्रकरणे पहाणे   ग्राहक मंच प्रकरणे पहाणे
  आपले डीजीटल लॉकर उघडा   राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम
  म. गां. रा. ग्रा. रोजगार हमी योजना   शासकीय संकेतस्थळा करिता नोंदणी
  इतर काही शासकीय संकेतस्थळे   भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण प्रकल्प
  रोखरहित महाराष्ट्र...रोखरहित जिल्हा
  
  गृह   खनिकर्म
  पुनर्वसन   अन्न व नागरी पुरवठा
  करमणूक कर   नैसर्गिक आपत्ती
  शेतकरी आत्महत्या   आपत्ती व्यवस्थापन
  संजय गांधी योजना   अधीक्षक भूमी अभिलेख
  नियोजन   मानव विकास कार्यक्रम
  महसूल   स्वातंत्र्य सैनिक कल्याण
  निवडणूक   
  
    

 

मनरेगा

आपले सरकार

न्यायालयीन

भारतीय डाक

महाराष्ट्र शासन

जनगणना-२०११

 दि. २९ ऑक्टोबर २०१२ पासून संकेतस्थळाला भेट देणा-यांची संख्या

 सूचना : सदर संकेतस्थळा वरील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांनी प्रसिद्ध केली आहे. अधिक माहिती करिता संकेतस्थळ माहिती व्यवस्थापक : निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचेशी संपर्क साधावा.