(इंग्रजी आवृत्ती)

चिंतामणी - कळंब येथील चिंतामणीचे पवित्र ठिकाण हे श्री गणेशाचे महत्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. विदर्भातील एकूण अष्ट विनायक पैकी हे एक देवस्थान असल्याचे मानले जाते प्रत्येक चतुर्थीला येथे भाविकांची प्रचंड गर्दी असते. सदर ठिकाण हे यवतमाळ शहरापासून १७ किमी अंतरावर असून नागपूर-तुळजापूर महामार्गावर आहे......


  पदभरती २०१४ - लिपिक-टंकलेखक व तलाठी   (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

  पदभरती २०१२ (लेखी परीक्षा दि. १३/१/२०१३) - नगर परिषदांतील राज्यस्तरीय संवर्गातील   पदभरती - म.रा.न.प. अभि. सेवा (संगणक) (श्रेणी-क) पदे (जिल्हा निवड समिती)

  पदभरती २०१३-१४ - जिल्हा परिषद कार्यालय

  लिपिक-टंकलेखक पदभरती - सह संचालक, औद्दोगिक सुरक्षा व आरोग्य, अकोला विभाग

  पदभरती २०१३ - लिपिक-टंकलेखक, लिपिक, वाहनचालक व   शिपाई (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

  पदभरती २०१४ - लिपिक-टंकलेखक पदे (पोलीस अधीक्षक   कार्यालय)

  पदभरती-२०१४ - सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ, स्वच्छता तज्ञ,   माहिती व शिक्षण संवाद तज्ञ पदे (पाणी पुरवठा व स्वच्छता   विभाग, जि.प.)

  पदभरती-२०१४ - गट समन्वयक पदे, गट संसाधन केंद्रा करिता (पं.स.स्तर) कंत्राटी पद्धतीने पदभरती (जि.प. कार्यालय)

  अनुकंपा धारक उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

  पदभरती २०१४ - पोलीस शिपाई (पोलीस अधीक्षक   कार्यालय)

  नागरिकांची सनद - (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

  जिल्हा पुरवठा विभागाची माहिती   (जि. का.)

  मिळकत पत्रिका

आपला ७/१२ पहा - जिल्ह्यातील संगणकीकृत ७/१२ आता घरबसल्या इंटरनेट च्या माध्यमातून पाहता येईल. सदर ७/१२ हा आपल्या माहिती करिता असून कोणत्याही शासकीय अथवा अधिकृत कामा साठी नाही.

  पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांचा स्वातंत्र्य दिनानिमित्य संदेश

  राष्ट्रास उद्देशुन केलेले भाषण

विविध अर्ज (Forms) डाऊनलोड करा. - शा.नि. क्र. संकीर्ण १/२०१२/प्र.क्र. १८/ई-१ दि. ३१ मार्च २०१२ अन्वये प्रमाणीकरण व नियमन केलेले विविध दाखले

टिपेश्वर - टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य हे उंच डोंगरवर विस्तीर्ण वृक्षराजी मध्ये वसलेले आहे. सदर जंगलात असलेल्या टिपेश्वर.....

वन्यजीव छायाचित्रे

आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रम - वज्राघात, वीज पडणे, महापूर, रस्ते अपघात, इमारत बांधणी, आगीपासून सुरक्षा, कुत्रा चावणे, सर्पदंश, उष्माघात, स्वाईन फ्लू, उष्माघात, स्वाईन फ्लू, उष्माघात, स्वाईन फ्लू, बॉम्बस्फोट, कौटुंबिक, पातळीवरील, जबाबदारी, भूकंप ....

सामाजिक न्यायाची प्रकाशवाट - सामाजिक विभागामार्फत महाराष्ट्र  शासन राबवत असलेल्या योजनांची माहिती....

 

मनरेगा

एगमार्कनेट

न्यायालयीन

भारतीय डाक

महाराष्ट्र शासन

निवडणूक

भारत की जनगणना-२०११

 दि. २९ ऑक्टोबर २०१२ पासून संकेतस्थळाला भेट देणा-यांची संख्या

 सूचना : सदर संकेतस्थळा वरील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ (महा.) यांनी प्रसिद्ध केली आहे. अधिक माहिती करिता संकेतस्थळ माहिती व्यवस्थापक : निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचेशी संपर्क साधावा.